Tiếng Nhật online

Tiếng Nhật online
Bài 35: Chúng tôi sẽ tập trung ở trường tiểu học

Anh Cường nói chuyện với chủ nhà trước khi đi làm.

Bài 34: Hôm này là ngày thu gom rác đốt được đấy

Anh Cường sống một mình trong một căn hộ thuê. Buổi sáng, khi anh đi vứt rác thì gặp chủ nhà đang quét dọn khu vực thu gom rác. Bà chủ nhắc anh một câu.

Bài 33: Hãy nhờ cô Yamada xem giúp cho

Đề xuất của anh Cường được chấp nhận. Cấp trên cho anh thêm vài lời khuyên.

Bài 32: Khảo sát ý kiến khách hàng chọn lọc thì thế nào?

Hôm nay có cuộc họp của bộ phận bán hàng. Anh Cường đang trình bày đề xuất mở rộng thị trường tiêu thụ tủ lạnh.

Bài 31: Tôi sẽ thử làm lại

Anh Cường đã chuẩn bị xong đề xuất tiếp thị. Trước khi trình bày tại cuộc họp, anh nhận được lời khuyên của cấp trên.

Trang    1   |   2   |   3   |   4   |   5   |     
Liên hệ trực tuyến