Các khóa học Nhật Ngữ

Các khóa học Nhật Ngữ

Các khóa học Nhật Ngữ


Học viện giáo dục Nhật - Ngữ Nayago gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với trường trong suốt thời gian qua.  Khóa học được thiết kế chặt chẽ dưới sự giúp đỡ của những giáo viên người Nhật có kinh nghiệm biên soạn. Với chương trình học được tổng hợp từ những kiến thức và bài tập của kỳ thi năng lực
CẤU THÀNH LỚP HỌC
Khóa học
Thời gian học
Lớp
Số học sinh
Khóa học 1 năm rưỡi
18 tháng
Lớp buổi sáng
50 người
Khóa học 2 năm
24 tháng
Khóa học 1 năm rưỡi
18 tháng
Lớp buổi chiều
50 người
Khóa học 2 năm
24 tháng
.
THỜI GIAN HỌC
Khóa học 24 tháng
Khóa học 18 tháng
Học kỳ 1
Từ ¼ đến 30/9
Học kỳ 1
Từ 1/10 đến 31/3
Học kỳ 2
Từ 1/10 đến 31/3
Học kỳ 2
Từ ¼ đến 30/9
Học kỳ 3
Từ ¼ đến 30/9
Học kỳ 3
Từ 1/10 đến 31/3
Học kỳ 4
Từ 1/10 đến 31/3
   
SỐ GIỜ DỰ GIẢNG
Trình độ giảng bài và số giờ giảng của từng khóa học
Thời gian của 1 đơn vị dự giảng: 45 phút
Khóa học 24 tháng
Khóa học 18 tháng
Tổng thời gian học tập: 1520 giờ
(1 ngày 4 giờ, 1 tuần 5 buổi là 20 giờ)
Tổng thời gian học tập: 1140 giờ
 ( 1ngày học 4 giờ, 1 tuần 5 buổi là 20 giờ)

 

 

 

 

 

Liên hệ trực tuyến